dur
| dura

f
m

Persona impassible, impertorbable, que afecta indiferència envers els altres, especialment els del sexe oposat.