dur
| dura

adj
Fotografia

Dit del material sensible que necessita de molta llum per a impressionar-se i que dóna imatges molt contrastades.