dur la doma

Cristianisme

Ésser el principal, el més considerat i respectat.