duresa

f
Fotografia

Grau de contrast entre els blancs i negres en un positiu o entre les zones clares i opaques d’un negatiu.