Dvina Septentrional

Severnaja Dvina (ru) (trl.)

Riu del nord de Rússia (750 km de longitud i 362 000 km2 de conca).

Format per la confluència del Sukhona i el Jug, amb 800 m3/s, segueix la direcció general SE-NW. Després de rebre, per l’esquerra, el Vaga i, per la dreta, el Vyčegda i el Pinega, desguassa a la mar Blanca en un estuari profund, amb més de 3 600 m3/s. A la riba dreta de l’embocadura hi ha el gran port d’Arkhangel’sk. És una important via de comunicació.