Ealing

Ciutat d’Anglaterra, Gran Bretanya, un dels 32 districtes del Gran Londres.