eclímetre

m
Geografia

Instrument emprat en els treballs topogràfics per a mesurar el pendent d’un terreny.

Els eclímetres mesuren angles verticals, siguin d’inclinació o zenitals, per mitjà d’un índex graduat o d’un nònius col·locat verticalment. Per extensió, hom considera també eclímetres els aparells del tipus del teodolit, taquímetre, pantòmetre i brúixola d’agrimensor ( brúixola), tots els quals tenen un limbe vertical.