ecografia

f

Tècnica de localització d’objectes basada en l’emissió d’ones ultrasòniques a través de la pell cap a l’òrgan a estudiar, i la seva recepció una vegada han estat reflectides per ell.

En el 98% dels casos hom pot diferenciar el component líquid, sòlid o mixt d’una massa i d’aquesta manera, coneixent prèviament el patró ecogràfic de cada òrgan, hom pot distingir les variacions patològiques i obtenir, d’una banda, informació anatòmica de les estructures que l’envolten i, de l’altra, un registre gràfic una vegada amplificades i filtrades les ones ultrasòniques. En l’actualitat s’ha convertit en una prova indispensable en la diagnosi pel seu baix cost i el seu caràcter innocu. A més, permet de practicar sota control directe una punció a l’estructura ja identificada, per tal d’obtenir-ne mostres per a l’estudi anatomopatològic o bé per a drenar-ne el pus, si es tracta d’una lesió supurativa.