economia

f
Cristianisme

Terme emprat per Pau, especialment en les epístoles de la captivitat, i per la tradició eclesiàstica per a designar el pla salvífic concebut i dut a terme per Déu en una història que culmina en Crist.