economia de mercat

f
Economia

Sistema de producció en què predominen les relacions mercantils.

És pròpia dels estats capitalistes.