economia submergida

f
Economia

Conjunt d’activitats de producció i de servei realitzades fora del sistema de regulació administrativa per a defugir el compliment de les obligacions fiscals o laborals i estalviar en el costs indirectes.

Es basa en el treball eventual, temporer i permanent. Quan es tracta de treball per compte d’altri, és afavorit per situacions especials com les migracions clandestines, etc. Té un pes molt important en el PIB dels països subdesenvolupats, i també en diversos estats situats en els nivells inferiors del món desenvolupat, entre els quals l’estat espanyol on, afavorit pel fort creixement del sector immobiliari, entre els anys 2005 i 2008 hom estimava que equivalia al voltant del 24% del PIB,