ecotaxa

f
Ecologia

Impost creat amb l’objectiu de reduir l’impacte ambiental.

Consisteix en un gravamen en el preu de certs combustibles, recursos o activitats econòmiques. Així se'n poden afavorir d’altres o es pot incloure en el seu preu una part del cost econòmic que representa el seu impacte ambiental, o bé la seva disminució quan es tracta de recursos no renovables. Als Països Catalans, la primera ecotaxa fou introduïda pel govern balear sobre les estades turístiques entre els anys 2001 i 2003 i novament a partir del 2016.