ecotip

ecotipo (es), ecotype (en)
m
Ecologia

Subdivisió d’una espècie que es caracteritza més per la seva adaptació a condicions ambientals determinades que no pas per diferències morfològiques notòries.