ectoderma

m
Biologia

Capa blastodèrmica formada en el procés de gastrulació, a partir d’una part del blastoderma.

L’ectoderma dóna lloc al sistema nerviós, al revestiment cutani, als òrgans dels sentits i a una part del tub digestiu.