Edicions Bromera

Editorial creada el 1986 a Alzira, on té la seu, per iniciativa de Josep Gregori.

Té una vintena de col·leccions, d’entre les quals destaquen les infantils i juvenils (El Micalet Galàctic, Espurna, Els Nostres Autors, A la lluna de València, etc.), a més de les col·leccions d’assaig (“Graella”), teatre i poesia. Publica llibres de text d’educació primària i secundària (bromera.txt), infantils (Animallibres) i juvenil (bromerajove!). Edita també en suport digital i en xarxa continguts interactius, a més de la revista literària L’Illa

L’any 2001 adquirí l’editorial castellana Algar i el 2002 creà la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura. Formà part, amb Angle Editorial i Cossetània Edicions la xarxa d’editors independents Edi.cat (2008-14), impulsora del llibre digital en català. Al juliol del 2014 arribà a un acord per a integrar Editorial Tàndem