Edicions Catalanes de París

Catalunya sota el règim franquista, obra publicada per les Edicions Catalanes de París

Editorial creada a París, el 1969, per Josep Benet, Romà Planas i Angelí Castanyer, amb la finalitat de publicar obres catalanes que la censura de la dictadura franquista no permetia de publicar a Catalunya.

Era l’equivalent català del Ruedo Ibérico castellà. Les publicacions s’agrupaven en quatre col·leccions: “Frontera oberta”, dedicada essencialment al llibre de formació i informació política; “Indesinenter”, de literatura; “Fets i Documents” i “Els llibres blancs” (on aparegué Catalunya sota el règim franquista, del mateix J. Benet). Dirigida per J. Benet del 1969 al 1974, cessà les activitats el 1977.