edifici

edificio (es), building (en)
m
Arquitectura

Qualsevol construcció d’una certa grandària destinada a habitació o altres usos, com una casa, un palau, un teatre, un temple, etc.