editar

tr
Electrònica i informàtica

Preparar les dades per a operacions posteriors.

Pot implicar operacions com ara arranjar, corregir i afegir dades, esborrar dades innecessàries, controlar els formats, convertir codis, suprimir zeros, omplir amb blancs, compaginar impresos, etc.