Edith Sitwell

(Scaraborough, 7 de setembre de 1887 — Londres, 9 de desembre de 1964)

Poetessa anglesa.

Tota la seva obra és un intent constant de renovació, que féu conèixer amb Façade (1922). Anomenà la seva poesia Patterns and Sounds, i movent-se dins el simbolisme donà valor primordial a la semàntica, com en Gold Coast Customs (1929), i creà una poesia molt allunyada de la dels seus contemporanis. Són remarcables els volums sobre el temps de guerra, Street Songs (1942), Green Songs (1944) i Songs of the Cold (1945).