Eduard I d’Anglaterra

(Westminster, 17 de juny de 1239 — Burgh by Sands, Carlisle, 7 de juliol de 1307)

Rei d’Anglaterra (1272-1307), fill d’Enric III i d’Elionor de Provença.

Dedicà els primers anys del seu regnat a reformes legals i administratives; prohibí als jueus el préstec amb interès (1275), però els permeté de comerciar, fins que el 1290 n'ordenà l’expulsió. Annexà el País de Gal·les a la corona. Durant el seu regnat adquirí una gran importància el parlament, i la reunió d’aquest organisme celebrada l’any 1295, que rebé el nom de Parlament Model, fixà el funcionament i l’organització del sistema parlamentari. Vidu d’Elionor de Castella, es casà amb Margarida, germana de Felip IV de França.