Eduard I de Portugal

Dom Duarte (snom.), Duarte I de Portugal

(Viseu, 1391 — Lisboa, 1438)

Rei de Portugal (1433).

Fill de Joan I, es casà amb Elionor d’Aragó. Conquerí Ceuta i prengué part en el concili de Basilea i en la campanya de Tànger. Escriví Livro da ensinança de bem cavalgar toda sela, apologia de la vida guerrera, i Leal conselheiro, col·lecció de màximes morals i reflexions filosòfiques.