Eduard Suess

(Londres, 1831 — Viena, 1914)

Geòleg austríac.

Estudià a Praga i Viena. Professor a la Universitat de Viena i president de l’Acadèmia de Ciències (1898-1911). És conegut principalment per la seva obra de geologia general Das Anlitz der Erde (‘La cara de la Terra’, 1883-1905). Hom pot esmentar també, entre altres obres, Die Entstehung der Alpen (‘La formació dels Alps’, 1875).