Edward Bellamy

(Chicopee Falls, Massachusetts, 1850 — Chicopee Falls, Massachusetts, 1898)

Periodista i novel·lista nord-americà.

Fundà i dirigí el “Daily News” (1880), on publicà la majoria de les seves narracions. És autor de la novel·la utòpica Looking Backward: 2000-1887 (1888), on propugnà un tipus moderat de socialisme d’estat adaptat a la realitat nord-americana. Entre d’altres obres, escriví també Dr. Heidenhoff's Process (‘El procés del doctor Heidenhoff’, 1880) i Equality (‘Igualtat’, 1897).