Edward Criop Bullard

(Norwich, Norfolk, 1907 — La Jolla, Califòrnia, 1980)

Geofísic anglès.

Desenvolupà teories sobre el geomagnetisme (tot entenent el camp magnètic de la Terra a partir dels moviments convectius del material fos del nucli), dissenyà instruments per a la mesura de la calor dels fons oceànics i participà en l’avenç del mètode de datació de roques basat en el potassi-argó. Estudià la deriva dels continents molt abans que no fos generalment acceptada.