Edward Hastings Chamberlin

(La Conner, Washington, 1899 — ?, 1967)

Economista nord-americà, professor a Harvard des del 1927.

El 1933 publicà The Theory of Monopolistic Competition, dins la tradició econòmica neoclàssica, on formulà el concepte de competència monopolística. El 1957 publicà Towards a More General Theory of Value.