Edward Lee Thorndike

(Williamsburg, Massachusetts, 1874 — Montrose, Nova York, 1949)

Psicòleg nord-americà.

Deixeble de W.James a Harvard, és conegut pels seus estudis de psicologia animal en el laboratori, per la creació de les “caixes de problemes” i dels “laberints” i per diverses teories sobre l’aprenentatge; cal esmentar-ne les lleis de l’efecte (qualsevol acte que produeix satisfacció s’associa amb aquesta) i de l’exercici (les connexions entre estímul i resposta es debiliten amb la freqüència i la repetició). Obres: The Fundamentals of Learning (1932) i An Experimental Study of Rewards (1933).