Edwin Howard Armstrong

(Nova York, 18 de desembre de 1890 — Nova York, 31 de gener de 1954)

Tècnic nord-americà en radiofonia.

Perfeccionà el circuit dels receptors superheterodins (1914), estudià les modulacions de freqüència de les ones de ràdio (1918) i pot ésser considerat l’inventor del sistema actual de modulació de freqüència (FM).