efecte de Sterry

m
Fotografia

Disminució del contrast d’una emulsió fotogràfica ja exposada, en ésser tractada, abans de revelar-la, amb una solució diluïda d’un oxidant (per exemple, dicromat potàssic al 0,5% durant menys d’un minut).

Aquest efecte és emprat per a corregir defectes de revelatge d’un negatiu en treure una còpia positiva.