efecte estrogènic

m
Ecologia

Efecte que tenen determinats contaminants sobre la diferenciació i el dimorfisme sexual dels animals.

Hom ha demostrat (2002) que l’atrazina, un herbicida, provoca endarreriments en el desenvolupament sexual i hermafroditisme en poblacions naturals d’amfibis. Concretament, aquest efecte ha estat observat en Rana pipiens i Xenopus laevis. L’atrazina indueix l’activació d’un enzim, l’aromatasa, que catalitza la transformació dels andrògens en estrògens.