efecte fotovoltaic

m
Electrònica i informàtica

Efecte fotoelèctric caracteritzat per la producció d’una fem entre dues peces de material diferent que són en contacte i exposades a la llum o, en general, a una radiació electromagnètica.

Aquest efecte és notable entre un metall i un semiconductor i especialment en una junció pn de semiconductor (com el silici), i constitueix el principi de les cèl·lules fotovoltaiques.