efecte Mössbauer

m
Física

Fenomen d’emissió i absorció ressonant de raigs γ per nuclis atòmics.

Quan un nucli excitat lliure emet un fotó, aquest surt amb una energia EƳ = E-R, on E és la diferència entre l’energia del nucli en els estats final i inicial, i R (R = E2/2 mc2, m = massa del nucli) l’energia amb què retrocedeix el nucli per no violar la conservació del moment lineal; per contra, quan un fotó és capturat pel nucli i aquest torna a l’estat excitat, la mateixa conservació del moment fa que l’energia del fotó sigui EƳ= E + R, de manera que el fotó emès inicialment pel nucli no serveix, en principi, per a tornar el nucli a l’estat excitat inicial. Mössbauer aconseguí que aquest mateix fotó tornés a ésser absorbit pel nucli a base de fer RO, cosa que assolí treballant amb nuclis fortament lligats a l’estructura cristal·lina, de manera que m → ∞. L’efecte Mössbauer és aplicat en la mesura molt precisa de freqüències i a l’estudi, en l’estat sòlid, de l’efecte Zeeman nuclear.