efedrina

α-[1-(metilamino)etil] benzil alcohol, C₁₀H₁₅NO
f
Farmàcia

Alcaloide simpaticomimètic aïllat de diverses espècies del gènere Ephedra, E. vulgaris, E. sinica i d’altres.

A causa dels dos carbonis asimètrics de la seva molècula, té quatre isòmers òptics; els que hom troba en forma natural són la 1-efedrina i la d-pseudoefedrina. Hom l’empra com a vasoconstrictor local i per les seves propietats bronquiolítiques.