efèstia

Ephestia sp (nc.)

f
Entomologia

Gènere d’insectes de l’ordre dels lepidòpters, de la família dels piràlids, integrat per unes 35 espècies de dimensions molt petites, ales anteriors molt estretes i antenes molt fines.

Les erugues s’alimenten de materials vegetals secs o animals en descomposició. L’espècie E. elutella, d’uns 16-18 mm d’envergadura i color grisós, és freqüent a l’estiu a l’interior de les habitacions, i la seva eruga ataca el pa, les fruites seques i també el paper.