eficàcia marginal

f
Economia

Increment del benefici que els inversors esperen obtenir de l’aplicació d’una unitat més del capital invertit.

Aquest concepte, introduït per Keynes, no és fàcil de determinar, per la dificultat de considerar aïllada una unitat de capital.