èfor

m
Història

Cadascun dels cinc magistrats elegits anyalment pels espartans per defensar els interessos del poble.