Efraïm

Segon fill de Josep i cap de la tribu que porta el seu nom.

La tribu d’Efraïm, en produir-se l’escissió entre Judà i Israel (922 aC), tingué un paper preponderant en el Regne del Nord.