Ègara

Vista aèria de Terrassa

© Fototeca.cat

Barri de Terrassa, al NE de la ciutat, entre la carretera de Castellar del Vallès i la riera de les Arenes i el carrer de Jaume I.

Format en 1952-60 per blocs d’habitatges dits Grup Ègara , ha donat nom a una zona més extensa, mixta d’habitatge (60% de la superfície edificada, amb edificis plurifamiliars) i indústria (37,9%), aquesta darrera al costat de la carretera. Hi predominen els edificis d’una planta (89,5%). La població, en gran part immigrada, és obrera en el 89%. El barri ha estat afectat periòdicament per les inundacions de la riera de les Arenes. L’equipament urbà és deficitari. L’empresa AEG (1 800 treballadors) és una de les més importants de la zona.