Ègica

(?, ? — Toledo, 702)

Rei dels visigots d’Hispània (686-702).

Era familiar del rei Vamba i gendre del rei Ervigi pel seu casament amb Kíksilo, filla d’aquest, la qual, tanmateix, més tard repudià. Convocà els concilis de Toledo del XV al XVIII, gairebé només amb fins polítics (per desfer-se dels juraments fets a Ervigi, enfortir l’autoritat reial i lluitar contra els seus enemics, com és el cas de l’arquebisbe de Toledo Sisbert, que féu deposar, a més de les mesures contra els jueus, que creia conspiradors contra el regne). L’any 695 associà al tron el seu fill Vítiza, que envià a governar Galícia, mentre ell restava a Toledo. Les lleis d’Ègica foren les darreres que entraren al Liber iudiciorum.