ègida

égida (es), aegis (en)
f
Religions de Grècia i Roma

Pell de la cabra Amaltea amb la qual Zeus recobrí el seu escut com a protecció.