Egon Wellesz

(Viena, 1885 — Londres, 1974)

Musicòleg i compositor austríac.

Fou deixeble de Schönberg. Professor a Viena des del 1929, el 1939 es traslladà a la Gran Bretanya i el 1945 fou nomenat professor a Oxford. Compongué 9 simfonies (1945-71), algunes òperes, ballets i música de cambra i per a orquestra. El seu nom, però, va lligat sobretot al camp de la musicologia bizantina. Escriví Byzantinische Musik (1927), Trésor de musique byzantine (1936), Eastern Elements in Western Chants (1947), A History of Byzantine Music and Hymnography (1949), etc. Fou un dels fundadors i directors dels Monumenta Musicae Byzantinae, en els quals publicà Die Hymnen des Sticherarium für September (1936), The Akathistos Hymn (1957), etc.