einstein

E (símb.)
m
Física

Unitat d’energia d’una radiació electromagnètica que, per una freqüència donada, és igual a l’energia d’un mol de fotons.

El seu valor depèn de la freqüència de radiació ν i equival a Nh ν, on N és el nombre d’Avogadro i h la constant de Planck. Rep el seu nom del científic Albert Einstein.