eixugavidres

m

Eixugavidres

Mena de rasclet de goma que serveix per a eixugar un vidre moll.