el Born

Vista exterior del mercat del Born, actual El Born Centre Cultural

© JoMV

Plaça del barri de la Ribera (Barcelona), de forma rectangular, entre Santa Maria del Mar i el carrer del Rec.

Prop de la plaça hi ha l’edifici de l’antic mercat central del Born (interessant estructura metàl·lica de la segona meitat del segle XIX), en funcionament fins el 1971, en què fou traslladat.

La plaça tingué una especial significació en la vida barcelonina del segle XIII al XVII, puix que fou el lloc habitual de tota mena d’actes públics: torneigs i justes (el primer testimoniatge dels quals data del 1372), festes populars, processons, actes inquisitorials i les fires d’argenteria i del vidre, aquesta darrera per cap d’any. El 1706 hi fou erigit un monument a la Immaculada Concepció en commemoració de la victòria de l’arxiduc Carles contra Felip V, monument que fou destruït durant el setge del 1714. A partir del segle XVIII la seva funció de lloc de mercat fou la predominant.

El 2002, unes obres de remodelació del mercat posaren al descobert, en una superfície d’uns 8.000 m2, les ruïnes de part de l’entramat urbà del barri de la Ribera, que incloïa carrers, palaus, cases menestrals i recintes econòmics i de serveis dels segles XIV-XVIII, en un bon estat de conservació. Aquest sector, arrasat el 1714 amb l’entrada de l’exèrcit borbònic en guanyar la guerra de Successió i amb la posterior construcció de la ciutadella, fou reivindicat pel seu valor arqueològic i simbòlic. El mercat fou rehabilitat i s'ha creat un centre cultural (El Born Centre Cultural) que, entre altres activitats, museïtza les restes descobertes.