el Burguet

Bomburguet

Antic terme del municipi d’Alcover (Alt Camp) situat al S de la vila, a la dreta del riu de la Glorieta.