El Camino Viejo de Callosa

Urbanització del municipi d’Oriola, Baix Segura, situada als vessants de la serra d’Oriola i al NE de la ciutat.