el Camp d’en Grassot

Antic barri obrer de Gràcia (Barcelona), al límit amb els municipis de Barcelona i de Sant Martí de Provençals, sorgit amb l’expandiment industrial d’aquella vila a la segona meitat del s. XIX.

Fou urbanitzat pels germans Romà i Dolors Grassot i Elias seguint el pla Cerdà.