el Casol de Puigcastellet

El Casol de Puigcastellet

Jordi Borràs i Vivó (CC BY-NC-ND 2.0)

Oppidum ibèric del municipi de Folgueroles (Osona).

Fou erigit a mitjan segle III aC al capdamunt d’un turó que permetia controlar la part oriental de la plana de Vic. Uns cinquanta anys més tard, segurament en temps de la segona guerra Púnica, fou abandonat. És un tipus de construcció denominada de barrera, constituïda per un pany de muralla rectilínia, de 2,5 m d’ample, reforçat amb una torre central adossada. Als extrems, els braços de la muralla arribaven fins al cingle.