el Casot de Joventeny

Edifici del municipi de Santa Maria de Corcó (Osona).