el Castell

Restes del castell del Brull (Osona)

© C.I.C - Moià

Antic castell arruïnat en un petit turó sobre el nucli del Brull (Osona).

En resta una torre d’angle i un llenç alt de mur, que emergeixen de l’alzinar que l’envolta. S'endevina, però, la planta pentagonal, amb torres d’angle, com la que resta. El castell fou alçat pels vescomtes d’Osona dins el feu vescomtal que els seria atribuït arran de la restauració del comtat d’Osona (segle IX) i que comprenia també la demarcació de Tagamanent. La seva existència consta des del 994, any en què fou infeudat pel comte Borrell a Ramon, vescomte d’Osona-Cardona. Tenia cura del castell un llinatge militar, els membres del qual, cognomenats Brull, més tard foren senyors del terme de Múnter i del de la Vallferosa, al Solsonès. També en foren castlans els Balenyà, els Vilanova i altres famílies de cavallers dels voltants. Al Museu Diocesà de Solsona es conserva una bonica tomba del segle XIV d’un dels antics castlans del Brull, amb un cavaller jacent.