el Castell Nou de Nàpols

L’arc triomfal d’entrada del Castell Nou de Nàpols

Dr.Conati

Edifici militar i residencial, construït a Nàpols pel rei Alfons IV de Catalunya-Aragó a mitjan segle XV.

Forma un conjunt arquitectònic, sòlid i massís, amb muralles i vuit torres emmerletades; es destaca l’arc triomfal d’entrada, entre dues torres de planta rodona, amb relleus al·legòrics a l’entrada del rei a Nàpols el 1446 i un escut monumental amb les barres catalanes. La millor estança de l’interior és la gran sala construïda per l’arquitecte català Guillem Sagrera (1457), amb volta estrellada de 26 per 26 metres. A mig aire hi ha tribunes per als músics, amb arc escarser; al cim de la volta, un òcul circular hi deixa entrar la llum de l’exterior. L’edifici ha estat restaurat modernament amb molt de respecte.